Ông Trịnh Văn Quyết đã mua vào 11 triệu cổ phiếu FLC, nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,32%

Ông Trịnh Văn Quyết đã mua vào 11 triệu cổ phiếu FLC, nâng tỷ lệ sở hữu lên 24,32%

Thứ Sáu, 13/10/2017, 19:02


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc mua vào cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT.

Theo đó, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC đã hoàn thành việc mua vào thêm 11 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết tại FLC lên 24,32%.

File báo cáo, tải về tại đây.


 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved