CBTT: Ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua hơn 50 triệu cổ phiếu FLC

CBTT: Ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua hơn 50 triệu cổ phiếu FLC

Thứ Hai, 31/10/2016, 08:32


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc đăng ký mua vào 50,210,000 cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT.

File đính kèm: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved