CBTT: Ông Trịnh Văn Quyết đã mua 20 triệu cổ phiếu FLC

CBTT: Ông Trịnh Văn Quyết đã mua 20 triệu cổ phiếu FLC

Thứ Ba, 22/08/2017, 18:23


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Theo đó, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC đã hoàn thành việc mua vào 20 triệu cổ phiếu FLC, nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu lên mức 22,6%.

Báo cáo kết quả giao dịch, tải về tại đây.


 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved