CBTT: Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT đã mua 10 triệu cổ phiếu

CBTT: Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT đã mua 10 triệu cổ phiếu

Thứ Sáu, 28/04/2017, 11:13


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT đã mua 10 triệu cổ phiếu.