CBTT: Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017

CBTT: Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017

Thứ Ba, 31/07/2018, 17:07


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017.

Nghị quyết 51/2018/NQ-HĐQT-FLC, tải về tại đây.

CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tải về tại đây.


 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved