CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thứ Sáu, 04/05/2018, 08:34


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

File Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 25/NQ-HĐQT-FLC ngày 04/05/2018, tải về tại đây.

 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved