CBTT: FLC đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu Nông dược HAI

CBTT: FLC đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu Nông dược HAI

Thứ Ba, 15/08/2017, 23:03

Nhà máy sản xuất của Nông dược HAI tại Long An.

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc mua vào 5 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Nông dược HAI.

Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Nông dược HAI lên mức 17,05%, tương đương với 20 triệu cổ phiếu HAI đang lưu hành. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15 triệu cổ phiếu, chiếm 12,79% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Nông dược HAI.

Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 21/8 đến 19/9/2017.

File: Thông báo giao dịch của cổ đông FLC.

 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved