CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT

Chủ Nhật, 30/10/2016, 09:30


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT.

File: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu đợt giao dịch từ 26/9 – 25/10/2016 của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved