Ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua vào 2 triệu cổ phần Artex, nâng tỷ lệ lên 19,48%

Ông Trịnh Văn Quyết đăng ký mua vào 2 triệu cổ phần Artex, nâng tỷ lệ lên 19,48%

Thứ Sáu, 01/09/2017, 11:21
 
Theo thông tin từ Artex, ngày 01/09, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC đã gửi Công văn tới Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. Tại Công văn, ông Trịnh Văn Quyết thông báo về ý định thực hiện việc mua vào thêm 2 triệu cổ phần ART để nâng tỷ lệ sở hữu.
 
Việc mua vào dự kiến diễn ra trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ ngày 05/09/2017.
 
Hiện tại, ông Trịnh Văn Quyết đang sở hữu 630.000 cổ phiếu ART. Nếu hoàn tất việc giao dịch nêu trên, số lượng cổ phiếu ART ông Trịnh Văn Quyết sở hữu sẽ là 2.630.000 cổ phiếu, chiếm 19,48% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. Như vậy, sau giao dịch, ông Trịnh Văn Quyết sẽ chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.
 
Chi tiết Công văn của ông Trịnh Văn Quyết, đính kèm tại đây.
 
 
FLC News
Copyright © 2013 FLC Group All right reserved