CBTT: Về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bóng đá FLC Thanh Hóa

CBTT: Về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bóng đá FLC Thanh Hóa

Thứ Tư, 28/12/2016, 08:03


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Bóng đá FLC Thanh Hóa...

File nội dung.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved