CBTT: Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại tỉnh Khánh Hòa

CBTT: Thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại tỉnh Khánh Hòa

Thứ Hai, 15/05/2017, 16:12


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Tập đoàn FLC tại tỉnh Khánh Hòa. 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved