CBTT: Nghị quyết thông qua giao dịch với FLC Faros

CBTT: Nghị quyết thông qua giao dịch với FLC Faros

Thứ Sáu, 01/09/2017, 14:40


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin là Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐQT-FLC về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Nghị quyết ký kết hợp đồng thi công và tư vấn quản lý dự án, tải về tại đây.

 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved