CBTT: FLC thay đổi Kế toán trưởng

CBTT: FLC thay đổi Kế toán trưởng

Thứ Ba, 29/08/2017, 19:07


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Nghị quyết miễn nhiệm Kế toán trưởng, tải về tại đây.

Nghị quyết bổ nhiệm Kế toán trưởng, tải về tại đây.


 

FLC News

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved