CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

CBTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Thứ Bảy, 10/12/2016, 09:04


Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC công bố thông tin về việc mua vào cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT.

File báo cáo.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved