Bà BÙI HẢI HUYỀN

Ông Trần Quang Huy, Phó tổng giám đốc

Ông Trần Quang Huy phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý công tác kinh doanh các dịch vụ nghỉ dưỡng, khai thác và vận hành các khu khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn;
Quản lý các hoạt động du lịch, dịch vụ lữ hành của Tập đoàn và theo dõi hoạt động này tại các đơn vị thành viên;
Định hướng và theo dõi các công tác trên ở các đơn vị thành viên;
Thiết lập các quy trình, quy định trong lĩnh vực phụ trách;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công;

Trực tiếp quản lý, điều hành Phòng/ban/đơn vị:
Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort, Công ty Cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort, Công ty Cổ phần FLC Travel, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển FLC Hạ Long, Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved