Bà BÙI HẢI HUYỀN

ÔNG TRẦN QUANG HUY
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý công tác kinh doanh các dịch vụ nghỉ dưỡng, khai thác và vận hành các khu khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Công ty;
Định hướng và theo dõi các công tác trên tại các đơn vị thành viên;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động tại các Đơn vị thành viên:
Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort;
Công ty TNHH FLC Quy Nhon Golf & Resort;
Công ty Cổ phần FLC Travel;
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển FLC Hạ Long;
Công ty TNHH MTV Quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved