Ông NGUYỄN THANH BÌNH
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại hàng tiêu dùng;
Quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại hàng công nghệ cao;
Quản lý công tác về công nghệ thông tin tại Tập đoàn và theo dõi hoạt động này tại các đơn vị thành viên;    
Quản lý các hoạt động du lịch lữ hành của Tập đoàn và theo dõi hoạt động này tại các đơn vị thành viên;

Trực tiếp quản lý, điều hành các đơn vị tại Tập đoàn và công ty thành viên:
Phòng Công nghệ thông tin;
Các công ty thành viên liên quan đến các hoạt động kinh doanh

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved