Ông NGUYỄN THANH BÌNH
Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại hàng tiêu dùng;
Quản lý các hoạt động kinh doanh thương mại hàng công nghệ cao;
Quản lý công tác về công nghệ thông tin tại Tập đoàn và theo dõi hoạt động này tại các đơn vị thành viên;    
Quản lý các hoạt động du lịch lữ hành của Tập đoàn và theo dõi hoạt động này tại các đơn vị thành viên;
Quản lý công tác kinh doanh và vận hành sân golf trên hệ thống các đơn vị trực thuộc;

Trực tiếp quản lý, điều hành các Đơn vị tại Tập đoàn:
Phòng Công nghệ thông tin;

Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại Đơn vị thành viên:
Công ty Cổ phần Đầu tư du thuyền và Sân golf FLC BISCOM;
Các công ty thành viên liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.
 

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved