Ông LƯU ĐỨC QUANG
Ông Lưu Đức Quang, Thành viên HĐQT Tập đoàn FLC.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved