Bà Nguyễn Bình Phương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved