NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý hoạt động đầu tư mảng nhà máy nước uống tinh khiết;
Quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ tại dự án Không gian ven biển đường Hồ Xuân Hương, Thành phố Sầm Sơn;
Quản lý công tác văn phòng, đối ngoại, công tác đoàn thể của Tập đoàn và theo dõi hoạt động này tại các đơn vị thành viên;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý và điều hành các đơn vị tại Tập đoàn:
Văn phòng Tập đoàn.

Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại Đơn vị thành viên:
Công ty Cổ phần thương mại F-mart;
Công ty Cồ phần đầu tư và Phát triển vườn thú Faros;
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (theo phân mảng hoạt động được Ban Tổng Giám đốc phân công).

 

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved