Bà BÙI HẢI HUYỀN

Bà Bùi Hải Huyền, Phó tổng giám đốc

Bà Bùi Hải Huyền phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý công tác truyền thông và quản lý thương hiệu của Tập đoàn;
Quản lý các công tác tổ chức sự kiện và quan hệ báo chí của Tập đoàn;
Định hướng, theo dõi, giám sát các công tác trên tại các đơn vị thành viên;
Thiết lập các quy trình, quy định trong lĩnh vực phụ trách;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Giám đốc phân công;

Trực tiếp quản lý, điều hành Phòng/ban/đơn vị:
Ban Truyền Thông và Marketing, Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn FLC tại Thanh Hóa và Khánh Hòa.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved