BÙI HẢI HUYỀN
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý công tác truyền thông và marketing của Tập đoàn;
Định hướng, theo dõi, giám sát các công tác truyền thông và marketing tại các đơn vị thành viên;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý và điều hành các đơn vị sau tại Tập đoàn:
Ban Truyền thông & Marketing;

Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại Đơn vị:
Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn FLC tại Thanh Hóa.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved