Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Được thành lập năm 2000, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là một tổ chức tài chính hàng đầu trong các lĩnh vực: dịch vụ chứng khoán, dịch vụ ngân hàng đầu tư và dịch vụ quản lý quỹ.

Khởi đầu với số vốn điều lệ 6 tỷ đồng, và 2 dịch vụ chính là môi giới và tư vấn đầu tư. Hiện nay, SSI đã trở thành một trong những tổ chức tài chính hàng đầu Việt Nam, với khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ kết nối vốn và cơ hội đầu tư.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved