Công ty Kiến trúc Revuelta (Hoa Kỳ)

Là công ty thiết kế 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Hiện nay, Revuelta đã và đang là đối tác tin cậy của nhiều công ty, tập đoàn phát triển bất động sản trong nước và quốc tế.

Trong những năm qua, Công ty Kiến trúc Revuelta đã dành được nhiều giải thưởng về thiết kế khi tham gia vào các cuộc tuyển chọn phương án kiến trúc xuất sắc của các chủ đầu tư.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved