KLC Group

KLC là tập đoàn tư nhân có 12 đơn vị thành viên của Myanmar, hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, thương mại, du lịch và dịch vụ. Trước khi Myanmar thực hiện chính sách mở cửa, Tập đoàn này đã chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực bất động sản tại. Hiện tại, KLC đang sở hữu quỹ đất khá lớn tại Yangon và các khu vực lân cận và đang kêu gọi các đối tác nước ngoài hợp tác đầu tư.

Với tư cách là một điều phối viên, hiện nay KLC chủ yếu tham gia vào việc mua vốn vay nước ngoài đối với trường hợp tài trợ dự án và đầu tư nước ngoài tại Myanmar của các nước khác với nhiều loại hình dự án như xây dựng sân bay , đập, đường cao tốc, nhà máy thủy điện, cảng biển nước sâu và tàu xây dựng sân, dự án cứu hộ ở vùng biển Myanmar, lắp đặt nhà máy, lắp đặt đường ống trong dự án vận chuyển dầu và khí tự nhiên.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved