Công ty Cổ phần Eurowindow Holding

Được thành lập năm 2007 với mục đích quản lý phần vốn được đầu tư chủ yếu tại Việt Nam. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, Eurowindow Holding đã và đang quản lý hiệu quả phần vốn góp vào các công ty hoạt động trong các lĩnh vực: Sản xuất vật liệu xây dựng; xây dựng; phát triển, quản lý và kinh doanh bất động sản; phân phối nội thất & vật liệu xây dựng; và trong một số lĩnh vực khác như ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán…

Eurowindow Holding đặt trọng tâm vào phân khúc thị trường Trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Sau khi các dự án trung tâm thương mại hoàn thành và đưa vào sử dụng, Eurowindow Holding tham gia quản lý và phát triển các trung tâm thương mại này. Ngoài ra, Eurowindow Holding trực tiếp quản lý Sàn Giao dịch Bất động sản Eurowindow Holding.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved