Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)Thành lập từ năm 1957, BIDV đã không ngừng phát triển và lớn mạnh trong các lĩnh vực kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực về tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ ngân hàng và phi ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Được cộng đồng trong nước và quốc tế biết đến và ghi nhận như là một trong những thương hiệu ngân hàng lớn nhất Việt Nam, BIDV hiện là sự lựa chọn tin tưởng của nhiều tổ chức kinh tế, doanh nghiệp hàng đầu cũng như các cá nhân trong việc tiếp cận các dịch vụ tài chính ngân hàng.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved