Hiệp hội khuyến khích đào tạo nghề bang Sắc-xông CHLB Đức (BFW)

Hiện nay Hiệp hội khuyến khích đào tạo nghề bang Sắc-xông của CHLB Đức có những dự án trọn gói cho các khóa đào tạo công nhân chuyên ngành với các đối tác nước ngoài như tổ hợp Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm dưới hình thức tư nhân. Tại bốn trung tâm đào tạo tại các thành phố Bautzen, Dresden, Glauchau và Leipzig có các xưởng nghề và phòng dành cho học thực hành và lý thuyết, bao gồm cả kỹ thuật máy tính cần thiết. Các điều kiện về phòng ốc sẵn có có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cho tiến hành hội nghị, hội thảo và các hoạt động. Tại cả bốn thành phố này đều có nơi nghỉ qua đêm cho những người tham dự.

BFW có các đại diện của mình trong các cơ quan quan trọng về đào tạo có tiếng nói tầm liên bang và khu vực và quyết định sự phát triển của ngành.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved