Viện Quản lý và Phát triển châu Á (AMDI)


Là một tổ chức khoa học công nghệ thực hiện sứ mệnh nghiên cứu, đào tạo và phát triển khoa học quản lý hàng đầu tại Việt Nam.

Thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các tổ chức, hiệp hội quản lý cũng như các trường đại học nổi tiếng thế giới, AMDI mang đến các giải pháp quản lý thông minh, sáng tạo, thực tiễn và mang tính chuyên nghiệp cao.

Đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật của AMDI đều đã tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ tại các trường đại học danh tiếng trong nước và trên thế giới. Ngoài ra, AMDI còn có mạng lưới chuyên gia tư vấn hàng đầu Việt Nam về các lĩnh vực quản lý, phát triển tổ chức, giảm nhẹ rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved